Geschiedenis

Leraar Geschiedenis

Kun jij met beeldende omschrijvingen het koloniale verleden van Nederland, de Gouden Eeuw, maar ook de Klassieke Oudheid en de Tweede Wereldoorlog weer tot leven brengen? En wil je deze passie voor het vak overbrengen op anderen? Dan is de opleiding Leraar Geschiedenis iets voor jou! Een kleinschalige opleiding met veel persoonlijke aandacht Samenwerken met …

Leraar Geschiedenis Lees meer »

Internationale Pabo

Kun jij goed met kinderen omgaan, geef je graag het goede voorbeeld en wil je kinderen iets leren? En lijkt het jou leuk om met kinderen van verschillende nationaliteiten te werken? Dan is de internationale pabo (ITEps) jouw opleiding! Je maakt grote kans op een baan: vanaf 2016 groeit de vraag naar leraren. Je wordt opgeleid …

Internationale Pabo Lees meer »

Filosofie

Hou je van kritisch redeneren? Sta je open voor verschillende manieren van denken? Wil je bezig zijn met maatschappelijke en wetenschappelijke vragen? Dan is deze opleiding iets voor jou. Als filosofiestudent stel je vragen waar anderen genoegen nemen met antwoorden. Zo draag je bij aan de verheldering en oplossing van problemen in de wetenschap en …

Filosofie Lees meer »

Taalwetenschap

Kun je een grammatica ontwikkelen die op elke taal van toepassing is? Hoe wordt taal in onze hersenen opgeslagen? Deze bachelor richt zich op het taalvermogen van de mens. Het taalvermogen stelt mensen in staat taal te leren, te begrijpen, te uiten en te gebruiken. Maar wat gebeurt er als er iets mis gaat met …

Taalwetenschap Lees meer »

Europese Talen en Culturen

Wil je graag een deskundige worden over de cultuur, talen en politiek van Europa? De studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op de groeiende behoefte aan wetenschappelijk opgeleide deskundigen die: een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste sociale, politieke, culturele en taalkundige kwesties in en over hedendaags Europa, en over een uitstekende taalvaardigheid …

Europese Talen en Culturen Lees meer »

Nederlands Recht

In de afstudeerrichting Nederlands recht van de bachelor Rechtsgeleerdheid leer je problemen en vragen te analyseren en het recht daar adequaat op toe te passen. Hoe stel je een huurcontract op en welke straf geef je een moordenaar? Wat moet er gebeuren bij een echtscheiding en wie betaalt het schoonmaken van vervuilde grond? Bij het …

Nederlands Recht Lees meer »

Rechtsgeleerdheid

Hoe stel je een huurcontract op? Welke straf geef je een moordenaar? Welke persoonlijke gegevens mag je van anderen online publiceren? Wat gebeurt er bij een echtscheiding? Hoe los je een geschil op? Bij het oplossen van dit soort vragen wordt vaak een jurist ingeschakeld. Als student Rechtsgeleerdheid word je daarvoor opgeleid. Je leert om …

Rechtsgeleerdheid Lees meer »