Religiewetenschappen

Religie kom je in alle culturen overal op de wereld tegen. Religie is een drijvende kracht van mensen en beïnvloedt hun gedrag: economisch, politiek, sociaal en psychologisch. Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn er allerlei conflicten, gevoeligheden en politieke discussies waarin religie een rol speelt. Religiewetenschappen is dan ook een zeer actuele maatschappelijke studie waarbij moeilijke vraagstukken aan de orde komen. Vraagstukken die van belang zijn voor beleidsmakers, in het onderwijs of in de journalistiek.

Zie website voor meer informatie