Minorities & Multilingualism

Wat zijn minderheden? Hoe gebruiken minderheden hun taal en cultuur om zich staande te houden tegenover meerderheden? Hoe gaan we om met meertaligheid in de multiculturele samenleving?

In Minorities & Multilingualism leer je over taal, cultuur, geschiedenis en politiek van talige minderheden in Nederland, Europa en daarbuiten. In plaats van te focussen op de meerderheid, kijk je in dit programma juist naar niet-dominante groepen in de samenleving. Door kennis en begrip van culturele- en taalkundige diversiteit leidt het programma je op tot expert op het gebied van diversiteitsmanagement, groepsvorming en meertaligheid.

Zie website voor meer informatie