Land- en Watermanagement

Nederland en water… een combinatie die al eeuwenlang zowel ‘gevecht’ als ‘succes’ betekent. We hebben wereldwijd een enorme reputatie in onze omgang met water, en terecht! Maar de tijd staat niet stil. Door de klimaatverandering wordt het gevecht harder maar ook uitdagender, en wordt creativiteit gevraagd. 

Nog hogere dijken bouwen is niet genoeg, water moet de ruimte krijgen. Hoe combineren we dat met recreatie en natuur? Op andere plekken moeten we juist ten behoeve van de natuur de verdroging tegengaan, maar dan wel zonder de landbouw buiten spel te zetten. En hoe zorgen we voor voldoende goed drinkwater – overal ter wereld? Hoe kunnen we water inzetten als duurzame energiebron?

Zie website voor meer informatie.