International Development Management

Is het echt mogelijk dat iedereen evenveel profijt heeft van de vooruitgang zonder schade aan te brengen aan het milieu? In onze visie wel. Wij denken dat door eerlijke handel, gelijke rechten en gelijke kansen een gezond evenwicht tussen mens, aarde en welvaart kan worden bereikt. Bij de opleiding International Development Management leer je stappen te nemen om dit evenwicht te verbeteren.
Je kunt je richten op wederopbouw na natuurrampen, op het versterken van de positie van de plattelandsbevolking of op het leveren van een bijdrage aan eerlijke economische ketens van grondstof naar consument. In alle gevallen leer je om mensen samen te brengen, belangen van verschillende betrokkenen te verdedigen, maar ook om ontwikkelingen en innovatie te faciliteren en te begeleiden.

Zie website voor meer informatie.