Europese Talen en Culturen

Wil je graag een deskundige worden over de cultuur, talen en politiek van Europa?

De studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op de groeiende behoefte aan wetenschappelijk opgeleide deskundigen die:

  • een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste sociale, politieke, culturele en taalkundige kwesties in en over hedendaags Europa, en
  • over een uitstekende taalvaardigheid beschikken

Je verdiept je in de belangrijkste taalkundige, politieke, culture en sociale onderwerpen in hedendaags Europa om de onderlinge relaties, verschillen en overeenkomsten tussen nationale en regionale culturen in Europa te begrijpen. Zo zul je de toekomstige uitdagingen leren begrijpen en kunnen bijdragen aan de complexe besluitvorming in culturele, politieke en onderwijs gerelateerde instituties.

Zie website voor meer informatie