Communication Science

VERBIND ONZE HIGHTECH SAMENLEVING ALS VEELZIJDIGE, TOEKOMSTGERICHTE COMMUNICATIE-EXPERT

Wil jij graag weten hoe nepnieuws zich verspreidt? Hoe nieuwe media-applicaties opkomen (en ook weer verdwijnen) en hoe ze zowel gebruikers als de samenleving als geheel beïnvloeden? Wat de invloed is van reputatie- en crisismanagement op het wel of niet slagen van innovaties? Wil jij een app ontwikkelen, een 3D-omgeving gebaseerd op ’virtual reality’, of een animatie die het gedrag van de gebruiker ten goede verandert? Wil je weten in hoeverre de digitale sporen die wij achterlaten, zowel online als offline, kunnen worden gebruikt om onze houding en ons gedrag te voorspellen? Met andere woorden, zoek je een eigentijdse opleiding die je academisch én praktisch voorbereidt op een rol als verbinder in de onvoorspelbare, gedigitaliseerde wereld van morgen? Dan ben jij bij onze bachelor Communication Science aan het juiste adres.

Als communicatiewetenschapper (CW’er) bestudeer je menselijk gedrag en interacties in de context van onze hightech digitale samenleving. Aan de UT leer je daarbij niet alleen de theorie, maar ga je praktisch aan de slag met actuele uitdagingen. We maken je vertrouwd met de grote uitdagingen van vandaag en morgen en we verkennen de essentiële invloed van communicatie op deze vraagstukken. Ben jij die ambitieuze, toekomstgerichte student die het verschil wil maken met verrassende, duurzame en inclusieve communicatie?

Zie website voor meer informatie