Civil Engineering

AAN DE SLAG MET CIVIELTECHNISCHE OPLOSSINGEN DIE OOK ORGANISATORISCH EN MAATSCHAPPELIJK KLOPPEN

Moeten we bij overstromingsgevaar simpelweg de dijken verhogen, of kun jij een slimmere, goedkopere oplossing bedenken? Hoe leg je in een orkaangevoelig gebied een veerkrachtig elektriciteitsnet aan? Weet jij waarmee je rekening moet houden om ervoor te zorgen dat nieuwe wegen of bouwwerken bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe zorg je bij zulke grote projecten voor een goede afweging van de vele belangen van overheid, bewoners, bedrijven, of het milieu? Als dit soort vragen jou fascineren, dan is de driejarige, Engelstalige bacheloropleiding Civil Engineering (Civiele Techniek) de juiste keuze voor jou.  

In de bachelor Civil Engineering verwerf je zowel de technische als de niet-technische expertise die nodig is om complexe civieltechnische uitdagingen te kunnen aanpakken. Je leert alles wat je moet weten om als civiel technicus grote projecten te ontwerpen, construeren en beheren op het gebied van bouw & infra, waterbeheer, en verkeer & vervoer. Daarnaast word je expert in de essentiële organisatorische en niet-technische zaken daaromheen, van juridische en bestuurlijke aspecten tot communicatie, project- en procesmanagement.

Zie website voor meer informatie